امکانی جدید از آکادمی بورسی پشوتن

بدلیل بحران کرونا و لزوم رعایت قرنطینه توسط عموم مردم تصمیم گرفتیم امکانی را فراهم آوریم تا علاقمندان به بورس و بازارهای مالی بتوانند استفاده بهینه را از این ایام ببرند!