سامان منتظری

مدرس تحلیل تکنیکال

درباره استاد:

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس