برزو حق شناس

مدرس تحلیل تکنیکال

آشنایی با استاد:

✔️مدرس و تحليلگر بازارهای مالی
✔️مدير واحد تحليل كارگزاری آتی‌ساز
✔️سابقه تدريس در كارگزاري آتی‌ساز، آكادمی پشوتن، كارگزاری ملی ايرانيان، دانشگاه اروميه، شركت آرتام