تحلیل نماد خکرمان

🔸همانطوری که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت درون یک کانال صعودی در حال حرکت بوده است.
برای رسم كانال صعودی بايد حتما دو دره و دو قله داشته باشيم ولی می‌توان آن را با دو دره و يک قله هم رسم كرده و منتظر تشكيل قله دوم يا شكست سقف كانال ماند.

🔸قیمت پس از شکست سقف کانال صعودی، می‌تواند تا سقف کانال بسط‌یافته نیز(به اندازه عرض کانال) رشد داشته باشد.

🔸همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت پس از برخورد با خط میانی کانال بسط‌یافته، به سقف کانال شکسته شده پولبک کرده و پس از حمایت شدن، روند صعودی خود را شروع کرده است و موفق به شکست مقاومت ۷۳۰ تومانی شده است.

🔸نکته: شکست مقاومت یک سیگنال خرید می‌باشد.

🔸اندیکاتور Rsi نیز‌ درون ناحیه ۷۰ درصد قرار دارد و شکست مقاومت را معتبر می‌کند!

🔸در ادامه روند صعودی، قیمت می‌تواند به اهداف ۸۶۰، ۱٬۰۵۰ و ۱٬۲۷۰ تومان رشد داشته باشد؛ همچنین اندیکاتور MACD‌ سیگنال خرید صادر کرده است.

✍️تحلیل‌گر: علی مرادی

X