تحلیل آموز *نماد ودی*

🔹تحلیل آموز
🔸نماد بیمه دی
👨🏻‍💻تحلیلگر: محمد موذن
#آکادمی بورسی پشوتن

 

X