تحلیل آموز *نماد فخوز*

🔹تحلیل آموز
🔸نماد شرکت فولاد خوزستان
👨🏻‍💻تحلیلگر:امیررضا ملکی

X