تحلیل آموز *نماد غپاذر*

تحلیل آموز *نماد غپاذر*

🔹تحلیل آموز
🔸نماد شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
👨🏻‍💻تحلیلگر: سید ابوالفضل میراحمدی
#آکادمی بورسی پشوتن

X