تمامی مشتریان گرامی آکادمی بورسی پشوتن که از مورخ 1 اسفند 1399 الی 9 اردیبهشت 1400 اقدام به خرید محصولات آموزشی از سایت آکادمی بورسی پشوتن نموده اند جهت ثبت درخواست عضویت در مدارس تا ساعت 24 مورخ 9 اردیبهشت فرصت دارند فرم زیر را پر نمایند. بدیهی است بعد از زمان مذکور درخواست ها بررسی نخواهد شد.

عضویت در مدارس و باشگاه تکنیکال چه مزایایی دارد؟

ثبت درخواست عضویت در مدارس