دسته: فیلتر نویسی

آموزش فیلترنویسی

فیلترنویسی چیست؟ (آموزش فیلترنویسی در بورس)

مقدمه ای از فیلترنویسی در بورس: قطعا برای شما جذاب خواهد بود اگر بدانید که در سایت سازمان بورس یا همان سایت tsetmc.com  می‌توانید یک بار تمام ویژگی‌های سهام خوب مورد نظر خود را بنویسید، سپس سایت tsetmc.com مانند یک فیلتر عمل کرده و همه سهامی که با شرایط شما منطبق است را برایتان نمایش […]

X