نظرسنجی کلاس تریدینگ روم

چقدر از مطالب این دوره مفید بوده است؟

چقدر مطالب این دوره را یاد گرفتید؟

کیفیت جزوات و منابع آموزشی ارائه شده را چگونه ارزیابی میکنید؟

اشراف کامل استاد بر محتوای درسی و داشتن طرح مناسب

توانایی تفهیم و انتقال مطالب درسی توسط استاد

حضور به موقع استاد و استفاده بهینه از وقت کلاس

پاسخگویی به موقع و منظم پشتیبان ها و استاد به تمرین ها و سوالات دانشجویان

سطح کیفی مطالب ارائه شده در بحث فاندامنتال فارکس را چگونه ارزیابی میکنید؟

نظر شما در خصوص وبینار رمزارزها که در جلسه آخر برگزار شد چیست؟

آیا این دوره را به دوستان خود معرفی میکنید؟