مچ گیری استاد از شاگرد معترض

جریمه کردن استاد پشوتن

کیک خوشمزه استاد

سی سال بعد در چنین روزی....

جریمه کردن استاد در کلاس تحلیل تکنیکال

دوربین مخفی بورسی!

وقتی دانشجو کلاس رو اشتباه میاد...!

چالش مانکن بورسی

تولد استاد پشوتن در کنار خانواده آکادمی بورسی پشوتن