تاریخ : سه شنبه 23 فروردین 1401

موضوع رادیو : ولوم تریدینگ

مهمان : سعید شعبانی

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : پنجشنبه 25 فروردین 1401

موضوع رادیو : سیگنال های تورم

مهمان : فردین ترکفر

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : 21 دی 1400

موضوع رادیو : اقتصاد کلان و بازار سرمایه

مهمان : رحیم سخن لطیف

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : سه شنبه 16 فروردین 1401

موضوع رادیو : سیگنال های تورم

مهمان : محمد موذن

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ :  پنجشنبه 18 فروردین 1401

موضوع رادیو : استباهات رایج معامله گران

مهمان : حمید تقوی

مجری: محمد ایزدی

 

تاریخ : دوشنبه 4 بهمن 1400

موضوع رادیو : نگاه معقولانه به کریپتو

مهمان : امید سادات

مجری : محمد ایزدی

تاریخ : جمعه 1 بهمن 1400

موضوع رادیو : صندوق های سرمایه گذاری

مهمان : محمد ایزدی

 

تاریخ :  1 اسفند 1400

موضوع رادیو : حسابی که هرگز کال نشد

مهمان : امیرحسین باقری

مجری : محمد ایزدی

تاریخ : چهارشنبه 10 آذر 1400

موضوع رادیو : متاورس و پروژه های جذاب

مهمان : آرین کیاپور

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : سه شنبه 12 آذر 1400

موضوع رادیو : ارزندگی بورس یا بررسی تابلو

مهمان : حسین بهبودی

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : چهارشنبه 16 تیر 1400

موضوع رادیو : آخیش ….  راحت شدم!

مهمان : نیکان نظامی

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : یکشنبه 18 مهر 1400

موضوع رادیو : سبک زندگی یک تریدر

مهمان : زهرا دلجومنش

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : سه شنبه 11 آبان 1400

موضوع رادیو : فاندامنتال در بازارهای جهانی

مهمان : نیکان نظامی

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : شنبه 13 آذر 1400

موضوع رادیو : برندگان کورنوکوپیا

مهمان : احسان منصف

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : 28 تیر

موضوع رادیو : سبک زندگی یک تریدر

مهمان : برزو حق شناس

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ : دوشنبه 2 آذر 1400

موضوع رادیو : روانشناسی معامله گر

مهمان : برزو حق شناس

مجری : محمد ایزدی

 

تاریخ :پنج شنبه 20 آبان 1400

موضوع رادیو : مهارت هایی که شما بدان نیاز دارید

مهمان : محمد ایزدی

 
 

تاریخ : 21 فروردین

موضوع رادیو : خرافات در بورس

مهمان : پشوتن مشهوری نژاد

تاریخ :22 فروردین

موضوع رادیو : ترید

مهمان : کیاوش کاویانی و نیکان نظامی

تاریخ :26 فروردین

موضوع رادیو : گرگ وال استریت

مهمان : نیکان نظامی