#انتخاب
موفقیت و شکست هیچکدام تصادفی نیستند!
موفقیت از تعداد زیادی #انتخاب درست به دست میاید.
و شکست حاصل تعداد اندکی #انتخاب اشتباه است!

#کتاب_تکتیکال
انقد که بابت نیمه کاره گذاشتن فصل آخر این کتاب فحش خوردم، توی کل عمرم فحش نشنیده بودم!
دیگه کم مونده بود یه شب خود مرحوم نلسون الیوت بیاد توی خوابم و بگه: بابا دِ تموم کن این بدمصبو که ما بتونیم یه شب، بی لعن و نفرین، سرمون رو راحت بزاریم توی گور!

#تزویر
تنها چیزی که توی وجود من نیست تزویر و دورویی یه
چرا باید بهت حسادت کنم؟؟
چی تو داری که من نداشته باشم
چی من دارم که تو نداری
چی جفتمون داریم و بقیه آدمها ندارن
جووون دل! من دشمنت نیستم
آینه رو نشکن

#همه_چیز_در_درون_است


همه چیز در درون است
در درون بوجود میاید
در درون رشد میکند
در درون به اوج میرسد

#شروین_ورجاوند
آن یکی زنده کرد و این زندگی داد

 #خنده_شدن
مرده بُدم ، زنده شدم،
گریه بُدم ، خنده شدم.
دولت عشق آمد و من،
دولت پاینده شدم.

#زنگ_نقاشی
درختشو خودش کشید

 
 

#دنیای_شبیه_سازی_شده

ما لعبتکانیم و فلک لعبتباز،
از روی حقیقتی، نه از روی مجاز.
بازیچه همی‌کنیم بر نطع وجود،
افتیم به صندوق عدم یک یک باز!!