آموزش ثبت نام غیر حضوری کارگزاری

وارد سایت آتی ساز بازار ( https://register.atisazbroker.com/ ) شوید در منو – بخش پلتفرم ها گزینه دریافت کد بورسی غیرحضوری کلیک کنید:

پس از تکمیل فرم گزینه ثبت نام را بزنید.

مرحله دوم:

تایید کد فعالسازی ثبت نام به صورت پیامک و ایمیل ارسال میگردد و در فرم جاگذاری نمایید. سپس گزینه بررسی کد را بزنید…

مرحله سوم:

در این بخش فیلدهای فرم را با دقت و صحیح ؛ کامل نمایید و سپس گزینه مرحله بعد را کلیک کنید…

مرحله چهارم:

در این بخش اطلاعات بانکی خود را ثبت نمایید و سپس گزینه مرحله بعد را کلیک کنید…

مرحله پنجم:

در این بخش با توجه به شرایط خواسته شده تصویر مدارک خود را بارگذاری و سپس گزینه مرحله بعد را کلیک کنید…

مرحله ششم:

در این بخش مشخصات احراز هویت خود را به صورت صحیح و کامل وارد نمایید و سپس گزینه مرحله بعد را کلیک کنید…

مرحله هفتم:

در این مرحله مشخصات خود را کاملا و با دقت بررسی نمایید و سپس گزینه تایید اطلاعات را کلیک کنید…

مرحله هشتم:

در این مرحله آزمون دریافت کد بورسی را حداقل با ۷ پاسخ درست می توانید به پایان برسانی دو در صورت موفق نبودن تلاش دوباره انجام دهید و سپس جهت بررسی آزمون به مرحله بعد بروید…

مرحله نهم:

پس از تایید قبولی آزمون،باید تایید الکترونیک قراردادها را انجام دهید.با تایید اطلاعات و قراردادها توسط کارگزاری،کد معاملاتی برای شما ارسال خواهد شد.

X